MNÜA

 A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) Magyarország Kormánya, valamint hat szakszervezeti konföderáció által 1992-ben létrehozott közhasznú tevékenységet ellátó civil szervezet. Az Alapítók fő célkitűzésként a munkavállalók, szövetkezeti tagok, valamint családtagjaik, nyugdíjasok és más önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek szociális célú, kedvezményes üdültetésének biztosítását jelölték meg.


2012-ben útjára indult az Erzsébet-program, azaz a szociális üdültetés és étkeztetés új rendszere. Az Erzsébet-program keretében ellátott közfeladatok megvalósítását az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó, ráfordításokkal csökkentett bevétel biztosítja, központi költségvetési források bevonása nélkül.


2012-ben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében szociális üdültetésre 3 milliárd forint értékben írt ki pályázatokat. Ennek köszönhetően több mint 100 ezer ember, ebből több mint 30 ezer gyermek jutott üdülési és táborozási lehetőséghez. A támogatottak száma a lakosság arányához viszonyítva európai szinten is kiemelkedő.


A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által 2013-ban kiírt pályázatok jelenlegi keretösszege közel 3 milliárd forint. A támogatásra szánt pénzösszeg lehetővé teszi, hogy többek között nyugdíjasok, fogyatékossággal élők, nagycsaládosok, egészségügyi dolgozók, illetve szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek juthassanak el üdülni.


Az Erzsébet-program egy újszerű európai válasz arra, hogy a társadalmi szolidaritást nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is képviselni kell.

 

A CALYPSO-OFF2013 projekt főkoordinátoraként, a több mint 20 éves szakmai tapasztalattal bíró Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vállalja, hogy workshopok és szakmai egyeztetések megszervezésével megteremti a szociális üdültetésben érintett magyarországi, illetve lengyelországi állami és civil szereplők részére a párbeszéd és a közös munka lehetőségét. A cél olyan szociálturisztikai cseremodell és csomagok kidolgozása, amelyek valóban elősegítik az idősek és a nehézségekkel küzdő családok üdülését a két ország között.

www.mnua.hu

Forrás: MNÜA