NGM

A Nemzetgazdasági Minisztérium a felelős a hazai gazdaságpolitika irányvonalának meghatározásáért és a nemzetgazdasági stratégia végrehajtásáért. A Minisztérium foglalkozik a nemzetgazdaságot érintő olyan kiemelkedő jelentőségű területekkel, mint a munkahelyteremtés, a családbarát adórendszer megteremtése, a versenyképesség javítása, a költségvetés megalkotása, az államadósság csökkentése vagy a gazdasági növekedés ösztönzése.


A Nemzetgazdasági Minisztérium célja, hogy a rendelkezésére álló gazdaságpolitikai eszközökkel és az uniós források hatékony felhasználásával elősegítse egy, az egységes európai piacon és a globalizálódó világgazdasági környezetben egyaránt versenyképes, gyors növekedésre alkalmas, magas hozzáadott értéket előállító, innovatív, tudásalapú gazdaság kialakulását.


A Nemzetgazdasági Minisztérium a gazdaságstratégia alkotás keretében rövid, közép és hosszú távú terveket készít a gazdasági növekedés ösztönzésére és a versenyképesség növelésére. Felügyeli az államháztartást, megtervezi a költségvetést és a zárszámadást, közreműködik a közpénzügyeket érintő szabályozásokban. A pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében pénzügy-politikai stratégiát dolgoz ki és kialakítja a hazai adórendszert. Emellett a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás bővítésének, valamint a jövedelmi kérdések rendezésének érdekében terveket készít, kapcsolatot tart a szociális partnerekkel. A Nemzetgazdasági Minisztérium a külgazdasági stratégia alapján felügyeli és irányítja hazánk nemzetközi gazdasági kapcsolatait.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a CALYPSO- OFF2013 projektben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kormányzati partnere. Kormányzati szereplőként a Minisztérium szerepe, hogy szakmai szempontból hozzájáruljon a projekt sikerességéhez, támogassa a köz- és magánszféra együttműködését, valamint ösztönözze a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek, illetve helyi önkormányzatok projektbe történő bevonását.

A projekt megvalósulásának és fenntarthatóságának támogatása mellett, a Minisztérium fő célja, hogy az összes hazai turisztikai desztinációnak lehetőséget nyújtva, az idős korosztály, valamint a nehéz helyzetben élő családok turizmusba történő bevonásával ösztönözze a főszezonon kívüli turistaforgalmat Magyarország és Lengyelország között, továbbá, hogy a kapacitások minél hatékonyabb kihasználásának és az aktívabb foglalkoztatásnak az ösztönzésével hozzájáruljon a szezonalitás gazdasági hatásainak csökkentéséhez.

A projektben történő részvétel, amellett, hogy hozzájárul a Minisztérium nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez, a későbbi szociálturisztikai projektek sikeres lebonyolításához is jó példával szolgál, és támogatja az Európai Uniós források minél hatékonyabb felhasználását.