FATOSZ

A falusi turizmusban tevékenykedő szolgáltatók érdekképviselete céljából 1994-ben alakult meg a Falusi Turizmus Országos Szövetsége (FTOSZ).

A szervezet külföldi szaktanácsadók bevonásával alkotta meg a falusi turizmus minősítő rendszerének szabályzatát, képezte ki az első minősítést végző szakembereket és dolgozott ki tananyagot a falusi vendéglátók képzésére. Szálláshely minősítési szabályzatát és útmutatóját 1997-ben egy, a falusi magánszálláshelyek kategóriába sorolását szabályozó kormányrendelet tette kötelező minősítési előírássá.

A FTOSZ 2001-től szervezeti átalakuláson ment keresztül, 19 megyei szervezet szövetségévé alakult és így tevékenységével mára az egész országot lefedi. Ezek tömörítik a jelenleg közel 2.000 vendéglátót, akik a szövetség minősítő szakembereinek köszönhetően minden szolgáltatást illetően megfelelő minőséget tudnak nyújtani. Az átalakulás részeként a FATOSZ nevébe is felvette az „agro” kifejezést, jelezve ezzel, hogy az agroturizmus szerves része a falusi turizmusnak.

A FATOSZ alapszabályában is rögzített legfontosabb feladatának a falusi turizmusban tevékenykedők gazdasági- és jogi érdekképviseletének ellátását, folyamatos tájékoztatásukat, a falusi szolgáltatások piacra juttatását, illetve országos szakmai szervekkel és szervezetekkel történő együttműködés kiépítését tekinti.

A FATOSZ központi irodája információs irodaként is működik és jelentős marketing tevékenységet végez. A falusi turizmusban tevékenykedő szolgáltatók ajánlatai minden évben egy speciálisan erre a célra készített többnyelvű katalógusban, illetve internetes oldalon jelennek meg.


A FATOSZ alapszabályában is rögzített legfontosabb feladatának a következőket tekinti:

- A falusi és agroturizmusban tevékenykedők gazdasági és jogi érdekképviselete országos szinten.
- Együttműködés a falusi és agroturizmus fejlesztését szolgáló vagy támogató közigazgatási- turisztikai-, vidékfejlesztési- és egyéb országos szervekkel és szervezetekkel.
- A falusi és agroturizmus szakmai fejlődését szolgáló felvilágosító munka, módszeres és rendszeres tapasztalatcsere biztosítása országos és nemzetközi területen.
- A falusi és agroturizmusban tevékenykedők, valamint az egyéb érdekelt szervezetek folyamatos tájékoztatása és informálása a helyzetüket és munkájukat érintő kérdésekről.
- A falusi és agroturizmus imázsának építése a nyilvánossági kapcsolatok kiépítésével és működtetésével.
- A falusi és agroturizmus kínálatának minőségi fejlesztése, értékesítésének elősegítése és támogatása.

 

Forrás: FATOSZ