Cel

Głównym zamierzeniem projektu OFF2013 – wspieranego przez Komisję Europejską w ramach programu Calypso – jest ułatwienie pozasezonowej wymiany turystycznej seniorów (50+) i rodzin, w szczególności rodzin z 3 lub większą liczbą dzieci, rodzin niepełnych i rodzin z małymi dziećmi, między Węgrami a Polską.
Celem partnerów projektu OFF2013 było stworzenie modelu, ram wymiany zawierających oferty dostosowane do potrzeb i możliwości powyższych dwóch grup docelowych, co uczyni dostępnymi wakacje w kraju partnerskim.
Seniorzy i rodziny zainteresowane mogą znaleźć informacje na temat aktualnych ofert w ich języku ojczystym w ramach sekcji Oferty na tej stronie.

Aktualności

  • Nadchodzi koniec projektu

    W ciągu minionych 11 miesięcy partnerzy projektu OFF2013 pracowali nad określeniem potrzeb i możliwości węgierskich oraz polskich seniorów i rodzin, - szczególnie rodzin wielodzietnych, niepełnych i rodzin z małymi dziećmi, - ...

    Więcej »

  • Wizyta Studyjna OFF2013

    W ramach projektu OFF2013 usługodawcy zaprosili przedstawicieli seniorów i rodzin z partnerskiego kraju do wzięcia udziału w Wizycie Studyjnej. Celem wizyty było zapoznanie się usługami skrojonymi na miarę, oglądniecie zakwaterowania i programu przygotowywanego dla uczestników.

    Więcej »