Calypso

Inicjatywa Komisji Europejskiej Calypso ma na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w organizacji odpoczynku, wyjazdu na wakacje, równocześnie zwiększając dzięki temu poziom ruchu turystycznego w europejskich destynacjach w okresach poza głównym sezonem turystycznym.

Program Calypso wspiera 4 grupy:
• gorzej sytuowanych młodych ludzi w wieku 18-30 lat,
• rodziny mające problemy finansowe lub inne trudności,
• osoby z niepełnosprawnością,
• osoby w wieku powyżej 65 lat, w tym emerytów i rencistów.

Model wymiany występujący w programie Calypso ma za zadanie:
• promować turystykę pozasezonową, szczególnie w regionach cechujących się znaczną sezonowością ruchu turystycznego;
• dać szansę mniej znanym destynacjom europejskim, by same się wypromowały;
• wspomóc zatrudnienie w turystyce poprzez utrzymanie miejsc pracy poza sezonem (aktywizacja w zakresie zatrudnienia).
 

 Calypso poszerza horyzonty podróżnicze Europy