Wizyta Studyjna OFF2013

W ramach projektu OFF2013 usługodawcy zaprosili przedstawicieli seniorów i rodzin z partnerskiego kraju do wzięcia udziału w Wizycie Studyjnej. Celem wizyty było zapoznanie się usługami skrojonymi na miarę, oglądniecie zakwaterowania i programu przygotowywanego dla uczestników.

Najpierw, w dniach 6-8 listopada 2013, polscy przedstawiciele grup docelowych przyjechali na Węgry. Reprezentowali on Szkołę Aktywnego Seniora, Stowarzyszenie Dużych Rodzin 3+, Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR.

W drugiej kolejności przedstawiciele węgierskich organizacji pojechali do Malopolski, w dniach 14-16 listopada 2013: przedstawiciele Narodowego Stowarzyszenia Dużych Rodzin, Konfederacji Węgierskich Związków Zawodowych – Sekcji Emerytów.

Odczucia po obu wizytach były bardzo pozytywne, co rokuje duże szanse sukcesu projektowi. W trakcie wyjazdów przedstawiciele mieli szanse zadawania pytań związanych z potrzebami reprezentowanych przez siebie grup. Ich opinie były z kolei cenne dla usługodawców, pozwalając jeszcze lepiej modyfikować oferty, dostosowując do oczekiwań grup docelowych.