Nadchodzi koniec projektu

30 listopada 2013 roku nasz projekt, współfinansowany przez Unię Europejską, dobiegnie końca.

W ciągu minionych 11 miesięcy partnerzy projektu OFF2013 pracowali nad określeniem potrzeb i możliwości węgierskich oraz polskich seniorów i rodzin, - szczególnie rodzin wielodzietnych, niepełnych i rodzin z małymi dziećmi, - nad zapoznaniem się z usługodawcami, nad określeniem systemu kryteriów, które będą gwarantowały jakość, nad rozpoznaniem możliwych bodźców i nad identyfikacją mechanizmów, które będą przyczyniały się do trwałości modelu.

Seniorzy i rodziny zainteresowane projektem OFF2013 znajdą - poczynając od grudnia - odpowiednie dla nich oferty.

Zainteresowani Usługodawcy mogą znaleźć odpowiednie informacje w Niezbędniku (Toolkit) OFF2013, dotyczące wyników badań i systemu kryteriów ustalonych przez organizacje branżowe. W wypadku zainteresowania kolejnych usługodawców zamieszczeniem ich oferty na stronie, należy skontaktować się z właściwą organizacją branżową.

„Niezbędnik” (Toolkit) OFF2013